Skip to content
Home » Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị technology ielts speaking

Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị technology ielts speakingAnyone who is a fan of IFO and IELTS certainly cannot help but know the golden face of Tung Dang. For the first time challenging the Speaking test directly, will our Tung Dang do well? Topic: “Describe a national festival in your country” #ifo #dangtrantong #phoebetran #speakingsample —- 👉Don’t forget to accompany and follow the program with exclusive clips on the program’s Youtube channel and other social media channels : 🔴 Fanpage: 🔴 Instagram: @ieltsfaceoff 🔴 Youtube Channel: 🔴Tik Tok: Let’s join IELTS FACE-OFF to conquer IELTS and the challenges on your journey.

Images related to the topic technology ielts speaking

Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị

Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị

Search related to the topic Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị

#Tùng #Đặng #Bắn #IELTS #Speaking #Chủ #Đề #quotFestivalquot #Cực #Đỉnh #Không #Cần #Thời #Gian #Chuẩn #Bị
Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị
technology ielts speaking
See all the latest ways to make money online: See more here
See all the latest ways to make money online: See more here

See also  How to Automate Recruitment using Automation Anywhere - Extra Technology's "How-To” Series technology automation

19 thoughts on “Tùng Đặng Bắn IELTS Speaking Chủ Đề "Festival" Cực Đỉnh Không Cần Thời Gian Chuẩn Bị technology ielts speaking”

  1. Share bộ tài liệu IELTS khủng tổng hợp Package của những giảng viên hot nhất VN gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình bỏ ra rất nhiều tiền,tặng thêm tài liệu Cambridge, sách tiếng Anh và 1000 truyện song ngữ. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  2. Share bộ tài liệu IELTS khủng tổng hợp khóa học IELTS đang hot trên thị trường gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình mua hơn 50 triệu,tặng thêm tài liệu Cambridge, sách tiếng Anh và 1000 truyện song ngữ. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  3. Share bộ tài liệu IELTS khủng tổng hợp Package của những giảng viên hot nhất VN gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình bỏ ra rất nhiều tiền,tặng thêm tài liệu Cambridge, sách tiếng Anh và 1000 truyện song ngữ. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  4. Share kho tài liệu IELTS khủng tổng hợp khóa học IELTS đang hot trên thị trường gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình mua từ các tác giả tốn rất nhiều tiền,tặng thêm 1000 truyện song ngữ và tài liệu Cambridge, sách tiếng anh. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  5. Share kho tài liệu IELTS khủng tổng hợp khóa học IELTS đang hot trên thị trường gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình mua hơn 50 triệu,tặng thêm 1000 truyện song ngữ và tài liệu Cambridge, sách tiếng anh. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  6. Share bộ tài liệu IELTS khủng tổng hợp Package của những giảng viên hot nhất VN gần 100 khóa học, tài liệu .Tất cả full file sách,nghe + video bài giảng.Giá gốc mình mua từ các tác giả tốn rất nhiều tiền,tặng thêm 1000 truyện song ngữ và tài liệu Cambridge, sách tiếng anh. Giá chỉ 399k. Xem tại link trên tên kênh

  7. thầy Tùng sử dụng vốn từ vựng phong phú và ấn tượng. Nhưng đa số mấy câu trả lời của thầy lạm dụng từ You know nhiều quá, cũng ko hợp lý và khó nghe. Và thầy hơi căng thẳng khi thi, chưa tự nhiên như người nước ngoài khi đụng đến một câu hỏi hay chủ đề bất ngờ thì họ bày tỏ suy nghĩ thoái mái và tự nhiên hơn. Thầy sửa được thì tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *